Om företaget

Pan Rental AB startade uthyrningsverksamheten det första kvartalet 2009. Innan dess genomfördes uthyrningen genom moderbolaget Pan Trading Machinery AB men med tiden blev just denna servicesektion så pass stor att uthyrningsföretaget bildades för att arbeta enbart med detta.

I våra anläggningar har vi, förutom vår stora maskinpark, även vår moderna verkstad där vi kontinuerligt underhåller alla maskiner. Till dessa anläggningar ingår även företagets kontor och kundtjänst.

 

Vår vision

Smarta lösningar utan komplikationer
Marknaden är idag ganska komplicerad och vi ser oss själva som den enkla och effektiva lösningen inom branschen. Vi anser att våra kunder är vår viktigaste resurs och därför är vår servicenivå på en väldigt hög grad.

Vi erbjuder alla våra kunder snabba offerter och leveranser och har även infört Livlinan 24/7 där våra kunder kan kontakta oss för akuta behov av maskinhyror. Det är resultatet av vår expertis om anläggningsbranschen i sin helhet där oförutsedda händelse sker dagligen och man behöver ett företag som är beredd att hjälpa till med de behoven som uppstår i de olika momenten.